Technolog Robót wykończeniowych w budownictwie

Dodano w: Aktualności
Tags:

„Technolog Robót wykończeniowych w budownictwie” – kolejne działania w ramach projektu ,,Zacznij od nowa na drodze bez przemocy”

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. W ramach przyznanych środków realizowany jest projekt pt.: ,,Zacznij od nowa na drodze bez przemocy”. Działania zaplanowane w ramach tego projektu kierowane są głównie do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Jana Pawła II w Rzepczynie. W ramach wspomnianego zadania realizowany jest min. innowacyjny program kursów zawodowych pt. ,,Zacznij od nowa w drodze do samodzielności”. Nasze Stowarzyszenie podjęło współpracę z Panią Zofią Taczalską z Centrum Szkolenia Efekt, mieszczącego się w Świdwinie w zakresie przeszkolenia naszych wychowanków w zawodzie „Technolog Robót wykończeniowych w budownictwie”. Szkolenie zakończyło się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.  Na zajęciach nasi wychowankowie dowiedzieli się, jak i za pomocą jakich technik wykańczać budynki, zgodnie z projektem budowlanym. Chłopcy zdobyli umiejętności między innymi w pracach remontowych, murarskich, kładzeniu tynków, okładzin ściennych, dociepleń, a także malowaniu pomieszczeń różnymi technikami (emulsyjnymi, klejowymi czy olejnymi).

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options