,,Zacznij od nowa na drodze bez przemocy”

Dodano w: Aktualności
Tags:

W dniach 22.10.2018 – 27.10.2018 roku wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Jana Pawła II w Rzepczynie wraz z opiekunami wyjechali na obóz socjoterapeutyczny w ramach projektu pt.: ,,Zacznij od nowa na drodze bez przemocy”, dofinansowanego ze środków Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Wyjazd miał na celu zapewnienie wychowankom wypoczynku w zmienionym środowisku. Zajęcia realizowane podczas wyjazdu zmierzały do obniżenia zachowania agresywnego wśród wychowanków, utrwalania znajomości norm społecznych i umiejętności ich stosowania, nabycia umiejętności wglądu we własne postępowanie i powstałe sytuacje konfliktowe. Praca wychowawcza i terapeutyczna miała na celu zmianę postawy wychowanków na postawy zorientowane na zaspakajanie potrzeb grupy, modelowanie nowego stylu życia, naukę sposobów spędzania czasu wolnego i dbałości
o higienę, kształtowanie nawyków prawidłowego żywienia oraz zapobieganie wykluczeniu
społecznemu. Program został tak opracowany, aby każdy dzień wnosił konkretne umiejętności w życie wychowanków.
Sześciodniowy wyjazd został podzielony na 5 bloków tematycznych :
1. Wyjazd do Doliny Kościeliskiej – jaskinie – „Pokonaj samego siebie”, „Ode mnie wszystko zależy”.
2. Kraków – Muzeum Figur Woskowych – „Przykłady pociągają – mój wzorzec na przyszłość – a może JPII”
3. Kasprowy Wierch, Rusinowa Polana, Termy Chochołowskie – „Po burzy zawsze wychodzi słońce” – radzenie sobie w trudnych sytuacjach, relaksacja – jako jedna z form wyciszania agresji.
4. Morskie Oko – „ Nie wszystko muszę mieć…”, „Trzeba podnieść głowę, aby widzieć więcej”
5. Wieliczka / Kopalnia soli – „Praca, jako zło konieczne?”
„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options